-West side heroes

Posted in Expo's/Projects by viakunst on May 16th, 2007

In april 2007 nam ik, samen met VIA Kunstenaar * Rafael Badilla, deel aan het samenwerkingsproject Blend – It **, samen met een brugklas van  De Rotterdamsche MAVO, een VMBO school in Spangen.

Tijdens het project gaan subgroepjes van de klas een dialoog en samenwerking aan met andere groepen in de samenleving. Zo ging een groepje bijvoorbeeld buikdansen met ouderen, een ander groepje ging aan de slag voor asielzoekers en ons groepje ging creatief aan de slag met “straatkunstenaar” Rafael Badilla.

De bedoeling was om tot een gezamenlijk schilderwerk te komen. Eerst bracht ik samen met Rafael een bezoek aan de school, waar wij iets vertelden over VIA Kunst en de kunstenaars die er werken. Rafael is gespecialiseerd in realistische karikaturen en portretten, vaak geïnspireerd op straatcultuur en films.

In overleg kwamen de leerlingen, Ilyas, Bilal, Emre, Bruce, Jaouad en Hatim op het idee om zichzelf te laten portretteren als bekende acteurs en zangers / rappers.

 

Ze kozen daarvoor omdat “zij in West wonen en de gekozen acteurs / zangers ook iets met de Westside te maken hebben ” of op een andere manier stoer zijn. ( De straat / rap cultuur heeft een sterke invoed op deze jongeren en is het voornaamste onderwerp waar zij over praten, daarbij driftig met hun handen wapperend en gebarend )

Er werd uiteindelijk besloten een schildering op twee panelen te maken, met een stad op de achtergrond en een schutting op de voorgrond, waaromheen de leerlingen geportretteerd worden als 2-pac, the Game, 50 cents, Tony Montana, Rocky en the Godfather. De schutting zal in stijl, en net als de muurtjes in de buurt, door de leerlingen onder handen worden genomen. Hiervoor kwamen zij een week later naar VIA Kunst toe, waar vol enthousiasme de schutting met spuitbussen, verf en stiften vol met straattaal en graffiti werd gespoten en “getagd ”. Ter afsluiting presenteerden alle subgroepjes hun project in de aula van de school, waar zij iets vertelden over wat ze gedaan hebben en met wie. Uiteindelijk kregen zij een certificaat waarin zij gewaardeerd werden voor hun inzet en samenwerking met andere groepen uit de samenleving.

** Wat is Blend –It ?

“Blend-It is een initiatief van “De Wijkalliantie” en staat voor een aanpak dóór jongeren, die op eigen wijze vorm geven aan de kwaliteit van de samenleving, die zij tot de húnne willen maken. De samenleving verleent hieraan gerichte steun: de jeugd is immers ónze toekomst.

Blend-It legt de verbinding tussen de jongeren en de bredere samenleving – om te begin­nen op de scholen, bij hen thuis en in de wijken. Via communicatie en samenwerking, komt verbinding – blending – tot stand tussen diverse leefwerelden.

Blend-It stimuleert en ondersteunt initiatieven van en door jongeren van verschillende achtergronden. Door samen te werken aan een maatschappelijk initiatief, komen zij in contact met andere ‘milieus’. Jongeren zetten zo hun talent in voor de samenleving én ontwikkelen hun burgerschapsvaardigheden. Blend-It: een kleinschalige, op preventie gerichte aanpak, op grote schaal gerealiseerd en door jongeren ingevuld.”

( Bron: Blend-It brochure )

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site. RSS 2.0

Leave a reply