Diverse gedichten"> -J.D. Jaipal -> Diverse gedichten

Posted in J.D. Jaipal by viakunst on January 17th, 2009

Deze entiteit is
niets meer dan een reputatie,
  wachtend op een benadering.
Het geadem wordt met de tel
chaotischer, zonder begrip voor de gevolgen
  de waanzin.

—————————-

Zou ik ooit stand kunnen houden hier,
      te midden v/ alle verloren liefdes gebroken harten
      verscheurde zielen?

Ik bekeek de wereld met lede ogen
      & weende in mijzelf. God geopenbaard
                                    in een doodsvlieg, in schreiende
                                    taferelen. Hemelschreiende situaties
                                    waarin een mens verloren huishoudt.

—————————-

Tot zover

het oog reikt  (kan reiken)
alles majestueus
& koninklijk
v/ opbouw

Diep
binnen
de atmosfeer
& ver buiten de stratosfeer
een verborgen
harmonie
valt
waar te nemen

De algehele
verschijnsel getuigt
v/ een
ondoordringbaar
gevoel voor tederheid
Zelfs
het lijden
doet teer overkomen

—————————-

Hier… nu
         zie Ik deze vinger
         v/ Mij zich waardeloos bewegen
         op deze behekste papier. Bijvoorbeeld.

—————————-

ze channelde
& wichelde mijn roede

dreef schots & scheef
mijn ijs & smolt

wat betekent

met de geboorte
v/ haar planeet

werd ze een ster
in mijn zonnestelsel, totaal

dus komt neer

op afzijdig
& afgemeten

begaven we ons
als een cirkel in de rondte

—————————-

1

Woorden moeten klein opkomen

—————————-

2

Woorden zouden moeten ingeven
& doen ontsteken
Ontbranden v/ kaarsen in
uitgedoofde hoofden
& andere delen

De betekenis zou nooit achterhaald mogen worden.
Opdat de magie zou verblijven. Veilig
& zacht verzorgt

Met zorg omomringt. Door Familie & Ingewijden
omsingelt de betekenis

—————————-

3

Woorden, vrouwelijk v/ karakter, onzijdig v/
interpretatie, niet moeilijk te volgen,
als LIEFDE, deelbaar, oneindig

—————————-

4

Woorden zouden de weldaad moeten dienen
in veelvoud & enkelvoud

—————————-

5

Woorden zijn geen kwestie v/ tevergeefs
   verspilde moeite om tot bedaren te komen
Integendeel vormen zij de integrale aspekt
v/ Stilte om tot inzicht te komen

—————————-

6

Woorden behelzen tezamen een syndicaat
tegen het intuïtie opgericht.

Nooit heeft De Nacht bestaan. Een andere
helft beweegt zich in 't
Daglicht.
Halve waarheden liggen ten grondslag
  aan alles wat zich laat bloeien. De andere
helft is voorbehouden aan HET LEUGEN

Het zijn gillende v/ plezier
           Kinderen voor 't Huis achter
Geroezemoes v/ onze Oudsten
           achter glazen in schommelvehikels

(De desolaten
     die nachtelijk wenen over hun
                           toekomstige heden)

—————————-

7

Woorden schieten vaak te kort

—————————-

8

""Het is de geur van een wereldvreemde
        Orchidee waarop de secrete dichter
                in mij zich contempleert om dan
 uit te komen op een standpunt v/
 A-""

& toch ben ik bezig een pact af te sluiten…

—————————-

You can leave a response, or trackback from your own site. RSS 2.0

Leave a reply